Predmetom ponuky je prenájom:

• Nebytový priestor – výmera podlahovej plochy 110,59 m²
Nájomné: 10 €/ m²/mesiac (celkom nájom: 1.105,90 € bez DPH/ mesiac)
Služby + SPN: cca 230 € bez DPH/ mesiac (predpis kvartálnej zálohovej úhrady).
Každý rok sa predkladá nájomcovi ročné vyúčtovanie služieb a SPN za predchádzajúci kalendárny rok.
Nebytový priestor je ponúkaný na prenájom ako holopriestor.
Zmluvu na dodávku elektrickej energie do nebytových priestorov uzatvára nájomca vo vlastnom mene a platby znáša priamo na vlastné náklady.

Loading

Lokalita